Årsmøtedokumenter

Årsmøtedokumenter 2021
Årsmøtedokumenter 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Årsberetning 2019

Regnskap 2019

Revisors beretning 2019

Budsjett for 2020

Årsmøtedokumenter 2018

Innkalling til årsmøte 2018

Årsberetning 2018

Regnskap 2018

Revisors beretning

Budsjett for 2019


Årsmøtedokumenter 2017
Innkalling til årsmøte 2017

Årsberetning 2017

Regnskap 2017

Regnskap 2017, signert

Revisors beretning om regnskap 

Budsjett for 2018 

Valgkomiteens innstilling 

Styrets innstilling til valgkomite

Saker til årsmøte 

Referat Årsmøte 2017

Årsmøtedokumenter 2016

Signert årsberetning

Liste over klubbens medlemmer pr 23.11.2016

saksliste til årsmøte

kontingent 2017

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

Styrets innstilling til valgkomite 2017

Styrets sammensetning i 2016

Innkommet forslag til årsmøtesak 

Regnskap 2016 

Revisors beretning til regnskapet 2016

Budsjett for 2017

Referat fra årsmøtet 25.02.17Årsmøtedokumenter 2015


Fortsettelse fra årsmøtet 2015


Årsmøtereferat 2015


Årsmelding 2015

Driftsregnskap 2015

Ungdomsgruppens årsmelding 2015

Valgkommiteens innstilling til styre 2016Årsmøtedokumenter 2013Styrets årsberetning 2013 signert
Signert

Regnskap 2013
Godkjent regnskap.

Innkalling til Årsmøte i Isafold 2013
Årsmøteinnkalling 2013

Innkalling til Årsmøte 2013

Årsmelding ungdomsgruppen 2013
Årsmelding 2013 fra Ungdomsgruppen

Årsmøtereferat_2013 sign
Årsmøtereferatet 2013
Årsmøtedokumenter 2012Regnskap 2012
Revidert og godkjent regnskap for 2012 2

Referat for ungdomsgruppa 2012
Årsmøtereferat ungdomsgruppa

Ny Lov for Isafold 2013
Ny lov for Isafold - vedtatt på årsmøte 2012.

Innkalling til Årsmøte i Isafold 2012
Innkalling til årsmøte 2012

Budsjett 2013
Budsjett for 2013

Årsmøtereferat 2012
Årsmøtereferat 2012

2012 årsmelding
Årsmleding 2012
 Årsmøtedokumenter 2011Referat ungd gruppe 2011
Ungdomsgruppas årsmelding 2011

Referat fra Årsmøte i Isafold 2011
Referat fra årsmøte 2011

Isafold Valg 2011
Valgkomiteens innstilling

Innkalling Årsmøte Isafold 2011-1
Innkalling til årsmøte 2011, revidert

Budsjett 2012
Budsjett for 2012

Årsregnskap 2011
Godkjent årsregnskap 2011

2011 årsmelding
Styrets årsberetning 2011
Årsmøtedokumenter 2010Styrets Årsmelding 2010

Rev.regnskap 2010 - signert

Innkalling til Årsmøte i Isafold 2010

Forslag til Budsjett 2011

Årsmøteref 2010
Godkjent årsmøtereferat for 2010

Årsberetning ungdomsgruppa 2010Ekstraordinært årsmøte 2010

ekstra årsmøte 230910
 


Årsmøtedokumenter 2009Ungdomsgruppas halvårs rapport
Årsrapporten inneholder siste halvår av 2009 for ungdomsgruppa

Styrets årsberetning 2009
Underskrevet

Regnskap 2009
Regnskap 2009 - pdf format

Innkalling årsmøte 2009
Innkalling til årsmøte på Rex'en 13. januar 2010

Årsmøte referat 130110
Årsmøtetreferat underskrevet.
Årsmøtedokumenter 2008Ungdomsgruppa i Isafold - årsrapport 2008

Regnskap Isafold 2008

Budsjett Isafold 2009

Årsmøtereferat 15.01.09
Godkjent årsmøtereferat for 2008.

Årsberetning Isafold 2008
Årsmøtedokumenter 2007Vedtatt budsjett, Isafold 2008
Hvilke inntekter venter vi, og hva må vi regne med at utgifter? Noe av dette finner du svar på her.

Vedtatt årsberetning, Isafold 2007
Dette er den endelige årsberetningen med endringer vedtatt av årsmøtet.

Referat fra årsmøtet
Dette er det endelige og signerte årsmøtereferatet.

Godkjent regnskap for Isafold, 2007
Underskudd eller overskudd?

Gamle lover for foreningen - nye gjelder fra 2008.
Dette er lovene for Isafold som var gyldige til og med 2007. Mest av historisk verdi.

Årsberetning for ungdomsgruppa
Her er årsberetningen for ungdomsgruppa for 2007.