Bane

Isafold har for 2016 inngått en leieavtale med Per Oddvar Rise på Sviland som gir klubbens medlemmer mulighet til å benytte seg av ovalbanen til avtalte tider.
Det vil i første omgang gjelde at vi kan benytte oss av banen onsdager i partallsuker.
Alle som ønsker å benytte seg av dette tilbudet skal gi beskjed til Cathrin på 458 68 267, eller på treningssiden vår på facebook i forkant slik at vi vet hvor mange som kommer.

Det er ellers sendt ut mail til alle medlemmer med ytterligere informasjon og leieavtalen finner du 
her.