Bane

Isafold har inngått en leieavtale med Per Oddvar Rise på Sviland som gir klubbens medlemmer mulighet til å benytte seg av ovalbanen til avtalte tider.
Det vil gjelde at vi kan benytte oss av banen onsdager i partallsuker.
Alle som ønsker å benytte seg av dette tilbudet skal gi beskjed til Morten på mob 40101959, eller på treningssiden vår på facebook i forkant slik at vi vet hvor mange som kommer.

Leieavtalen finner du 
her.