Gjeldende lov og regelverk

Vedtatt lov for Isafold 2016

Isafold sin gjeldende logo pr 010108

Lov for Isafold
Dette er gjeldende lover for foreningen etter årsmøtet for 2007, som ble avholdt 16. januar 2008