Nyheter

Årsmøte

Saker sendes til post@isafold.no senest innen 06.mars. Saksliste blir lagt ut senest 1 uke før møtet. Medlemmer fra 2020 eller de som har vært medlem min. 1 måned har stemmerett. Se vedlegg for mer informasjon. Gjerne gi Janette beskjed de som vet nå de har mulighet å delta. Link fra Teams blir sendt ut.

Publisert: 24/02/22 oppdatert: 24/02/22