Nyheter

Årsmøte i Isafold

Innkalling til årsmøte i Isafold Islandshestforening

Publisert: 29/11/16 oppdatert: 29/11/16
Styret innkaller herved til årsmøte i Isafold Islandshestforening. Årsmøtet avholdes den 25. januar klokken 19 på Tryggvi Islandshestgård, Kvernelandsveien 117.

Saker som du ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest 11. januar 2017 til mail: leder.isafold@nihf.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår.

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det er ikke noen påmeldingsfrist, men gi gjerne beskjed om du har lyst og anledning til å bli med. Det vil bli servert pizza og brus til alle som kommer på møtet (og nok en liten kakebit og kaffi)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Isafold