Nyheter

Invitasjon til KM 2018

Invitasjon til klubbmesterskapet helgen 5.-6 mai 2018

Publisert: 12/04/18 oppdatert: 12/04/18

Isafold inviterer til klubbmesterskap 5-6mai 2018

Sted: Sviland, Søredalen 163, 4308 Sandnes

Stevnestart:kl. 10.00 (kan bli endret)

Innsjekk: I Isafoldbui fra 09.00-09.45 (kan bli endret)

Dommere: Hanne Bjørkøy, Oda Mee og Anja Aurenes

Disipliner:
Sportsklasse:       
Jr. (13-15 år): V1, T1, F1, T2, P2
Yr. (16-21 år): V1, T1, F1, T2, P2
Sr. (21+): V1, T1, F1, T2, P2

Fritidsklasse:
Barn m/plassering (11-13 år): V5, T7              
Jr. (13-15 år): V5, T7
Yr. (16-21 år): V5, T7
Sr. (21+ år): V5, T7

Rekruttklasse u/plassering (6-13år): En runde valgfritt tempo tølt eller trav, SNU og en runde valgfritt tempo tølt eller trav. Man kan også velge å bare ri en runde. Kan ha med leier eller person som hjelper inne på banen.
Rekruttoppvisning: En langside fram og tilbake i skritt. Med eller uten leier.

Alle deltakere i rekrutt u/plassering og rekruttoppvisning får sløyfe og deltakerpremie. Her er det lov å være kreativ med kostyme :)
Påmelding på mail til astridfaret@gmail.com for de som ikke er medlem i en klubb (kun rekruttklassene)

Ved mindre enn 3 påmeldte i en klasse kan klassen slås sammen.

Klubbmester kåres i alle klasser med unntak av barne- og rekruttklassene.

For å bli kombinasjonsmester må du delta i følgende disipliner:

4.gang: T1/T2 + V1
5-gang: T1/T2 + F1 + P2
Fritidsklasse: V5+ T7

Merk: Uttakning på lørdag er åpen for alle som er medlem i NIHF, men finaler søndag er kun for Isafold sine ryttere. Andre kan få muligheten til å ri finale om det er få fra isafold men de blir da ikke premiert.

Boots: Ved bruk av boots (hvilke som er lovlige finner du i Feif sitt regelverk) kan du starte alle klasser, men du MÅ gi beskjed før du skal ri hver disiplin.

Priser:
Påmelding og valgfri antall disipliner: kr 550,-
rekrutt u/plassering og rekruttoppvisning: 50kr

Utekve: 50 kr pr dag. må ha med eget gjerde og vannbøtte.
Prisene inkluderer Sporti administrasjonsgebyr og betalingskortgebyr.

Husk egenerklæring og hestepass m/ gyldig vaksinasjon
refusjon av påmelding og disiplinavgift kun ved gyldig veterinær- og legeattest.

Dugnad: Alle deltakerne fra Isafold blir satt opp på dugnad (gjelder ikke rekruttklassene)

Kontaktperson:
Astrid Faret, 46817171, astridfaret@gmail.com

Maks antall deltakere er 40 ekvipasjer.

Velkommen til nok en hyggelig stevnehelg på sviland!

Påmelding på Sporti her!

På lørdagskvelden blir det sosial samling med pizza på lokalet over stallen til Per Oddvar. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg :)