Styret 2017 smiley

Leder: Astrid Faret, 46817171, leder.isafold@nihf.no

Nestleder: Brita Skretting

Styremedlemmer: Cathrin Nybø, Linda Hauge og Trond Obrestad

Varamedlemmer: Jo Inge Lilleengen og Kitte Merete Kristiansen